Archives

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

리버풀, AT마드리드에 패해 챔피언스리그 2연패 좌절 [출처: 중앙일보] 리버풀, AT마드리드에 패해 챔피언스리그 2연패 좌절

디펜딩 챔피언 리버풀(잉글랜드)이 아틀레티코 마드리드(AT마드리드, 스페인)에 밀려 2연속 유럽 최강팀의 꿈을 접었다. 리버풀은 12일(한국시각) 영국 리버풀의  여수출장모텔 에서 열린 2019~20시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 16강 2차전 AT마드리드와 홈경기에서 연장전에만 3골을 내주며 2-3으로 졌다. 원정에서 열린 1차전에서 0-1로 졌던 리버풀은 2패(1·2차전 합계 2-4)로 8강행이 좌절됐다. 리버풀의 유럽축구대항전 홈 무패 행진도 25경기(18승7무)에서 끝났다. 이로써 리버풀은 올 시즌 도전 가능한 우승 타이틀은 30년 만의 정규리그 출장샵서비스우승뿐이다. AT마드리드는 이날까지 잉글랜드 팀과의 최근 5차례 UEFA 챔피언스리그 토너먼트 맞대결에서 모두 이기는 해남출장샵을 작성했다. 리버풀은 전반 43분 조르지니오 베이날둠이 헤딩골로 1·2차전 합계 1-1을 만들며 승부를 연장전으로 끌고 갔다. 또 연장 […]

Read More

SSCP   CAS-002   9L0-066   350-050   642-999   220-801   74-678   642-732   400-051   ICGB   c2010-652   70-413   101-400   220-902   350-080   210-260   70-246   1Z0-144   3002   AWS-SYSOPS   70-347   PEGACPBA71V1   220-901   70-534   LX0-104   070-461   HP0-S42   1Z0-061   000-105   70-486   70-177   N10-006   500-260   640-692   70-980   CISM   VCP550   70-532   200-101   000-080   PR000041   2V0-621   70-411   352-001   70-480   70-461   ICBB   000-089   70-410   350-029   1Z0-060   2V0-620   210-065   70-463   70-483   CRISC   MB6-703   1z0-808   220-802   ITILFND   1Z0-804   LX0-103   MB2-704   210-060   101   200-310   640-911   200-120   EX300   300-209   1Z0-803   350-001   400-201   9L0-012   70-488   JN0-102   640-916   70-270   100-101   MB5-705   JK0-022   350-060   300-320   1z0-434   350-018   400-101   350-030   000-106   ADM-201   300-135   300-208   EX200   PMP   NSE4   1Z0-051   c2010-657   C_TFIN52_66   300-115   70-417   9A0-385   70-243   300-075   70-487   NS0-157   MB2-707   70-533   CAP   OG0-093   M70-101   300-070   102-400   JN0-360   SY0-401   000-017   300-206   CCA-500   70-412   2V0-621D   70-178   810-403   70-462   OG0-091   1V0-601   200-355   000-104   700-501   70-346   CISSP   300-101   1Y0-201   200-125  , 200-125  , 100-105  , 100-105  , c2010-657   HP0-S42  , 220-901  , C_TFIN52_66   70-413   000-106   CISM  , SSCP  , 300-206   MB2-707  , 70-410   000-080   200-125  , 210-065   100-105  , 300-070  , ADM-201   70-412   PR000041   350-029  , 000-104   CISM   640-692   3002   100-101   640-911   300-070   OG0-091   000-105   MB5-705  , SY0-401   100-105  , 400-051   300-070   100-105  , 640-916   210-060   OG0-091   70-463   CAS-002   CCA-500   MB2-707   810-403   200-101  , 1Z0-803   220-902   EX200   JK0-022   1Z0-051   640-911   350-050   210-065   1Y0-201   100-105  , 000-106